Ordinace

Aktuality

9.5.2024

Vážení pacienti, 

   s pomalu se zlepšujícím počasím se víceméně normalizuje výskyt běžných respiračních a močových nákaz. O výskytu černého kašle a příslušných opatřeních jsem se podrobněji rozepisoval minule. V podstatě se na tom nic nemění. Dospělý jedinec s přiměřenou imunitou by onemocnění zvládnout měl (byť třeba s těžším průběhem) i bez léčby. Nejvíce ohrožené jsou děti do 1 roku věku (obecně novorozenci a dosud neočkovaní kojenci), proto se doporučuje očkování těhotným ženám ve 3. trimestru těhotenství, aby se protilátky mohly na novorozence přenést, než si je sám po očkování vytvoří. Další ohroženou skupinou jsou staří lidé, zejména s jinými chronickým onemocněními. Pokud se však včas nasadí příslušná antibiotika, bývá onemocnění i zde dobře zvládnutelné.  Dráždivý kašel může přetrvávat delší dobu. 

   Další poznámka se týká provozu ordinace. Od dob Covidu se zvýšila frekvence telefonické komunikace, kterou vyřizuje téměř ve 100% sestřička. V "covidové  době" jsme v čekárně - vzhledem k protiepidemickým opatřením - prakticky neměli pacienty. Pravdou je, a je to dobře, že nyní je už provoz normální, v čekárně Vás bývá dost :-). Frekvence telefonátů se však příliš nesnížila. Nestěžuji si, jen Vás v tomto kontextu chci poprosit o určitou míru tolerance. Pokud do ordinace v dopoledních hodinách (mezi 8:00-10:00 hod) přijde velké množství lidí, nejsme často schopni - i když se o to snažíme - dodržet spolehlivě dobu Vašeho objednání.  Nedá se s tím nic moc dělat, jde o naše kapacitní možnosti. Nechci zatím rušit dopolední "volné hodiny", kdy může přijít každý s akutním problémem bez objednání. Znovu též připomínám možnost e-mailu, pokud se (zpravidla z výše uvedených důvodů) nemůžete dovolat. Budoucnost ukáže, jestli tento model zůstane životaschopný. 

 

                                                                             S přáním hezkých jarních dní dr. Plecháč                                                                                   

 

17.3.2024

   Vážení pacienti,

       v bezmála jarním období a téměř jarním počasí bych rád reagoval na některá témata, která se objevují  v mediích. Jedná se zejména o výskyt případů onemocnění černého kašle a záškrtu. Proti těmto onemocněním je každý očkován již v dětském věku (pokud očkování rodiče neodmítnou) s předpokladem dlouhodobé imunity proti těmto onemocněním. V dospělosti se dále (cca od 25. roku věku) přeočkovává standardně jen proti tetanu. Ani imunita proti zbylým dvěma onemocněním však nemusí být celoživotní, proto se doporučuje aspoň jedenkrát v dospělosti přeočkování (nejlépe) trojvakcínou (Boostrix - tetanus, černý kašel, záškrt) nebo dvojvakcínou (proti tetanu a černému kašli - Adacel). Očkování je možné již rok po předchodzím přeočkování proti tetanu (tam se očkuje po 15 letech do 60. roku věku a poté po 10 letech), ale v případě vysokého rizika nákazy kdykoliv (tedy i dříve). Rizikem dřívějšího přeočkování je nejspíše větší - zpravidla lokální - reakce na podanou vakcínu. 

   Pokud jde o diagnostiku černého kašle, dělá se v praxi spíše na základě klinického obrazu - dlouhotrvající záchvatovitý neproduktivní kašel navazující na běžné onemocnění "chřipkového typu" - první, tzv. katarální stadium nemoci. Exaktní diagnostika je možná specializovaným odběrem s následným genetickým vyšetřením vzorku (PCR reakce), odběrem vzorku výtěrem z nosu a krku - ten však musí být prováděn na speciální kultivační medium a i tak se procento úspěšnosti záchytu pohybuje jen mezi 20-80% při poklesu s dobou trvání onemocnění.  Pokud jde o vyšetření protilátek, z praktického hlediska je též význam sporný, protože je třeba odebrat 2 vzorky v intervalu 14 dní, aby se odlišila postvakcinační a postinfekční imunita (z hlediska léčby tedy zcela nepraktické). 

   Pokud byste o přeočkování měli zájem (já sám jsem se nechal asi před 2-ma lety přeočkovat vakcínou Adacel), musím vás nyní odkázat na očkovací centra (např. v Purkyňově pavilonu na náměstí Míru v Plzni), neboť uvedené vakcíny nyní nejsou k dispozici. Předpoklad možnosti objednání do naší ordinace je dle našich informací koncem dubna t.r. Pokud byste měli zájem o přeočkování u nás, dejte nám, prosím, vědět, abychom objednali příslušné počty vakcín. 

   Nadále prosím, abyste s akutními - zejména infekčními- onemocněními přicházeli do 10:00, abychom předešli míchání akutně nemocných a objednaných pacientů. 

   Objednaní pacienti přicházejí zpravidla po 10:00 hod, bohužel, často nejsme ani tam schopni přesně dodržet čas objednání, i když se o to velmi snažíme. Je to zejména v důsledku nynějšího enormního počtu infekčních onemocnění, a tedy velkého počtu pacientů. Navíc, v případě velmi akutních případů, tyto mají samozřejmě absolutní přednost. Proto prosím též o vaši shovívavost a pochopení. Věřím, že se zlepšující se epidemiologickou situací se zlepší i situace v naší čekárně. 

    U běžných virových onemocnění je možné, pokud potřebujete neschopenku, jen zavolat. Lze ji vystavit elektronicky. Ke kontrole stačí přijít před uschopněním, nebo v případě, že se obtíže do 2-3 dnů nezlepší.

                                                                                                                                                                                    dr. Plecháč   

1.1.2024

    Milí pacienti,
   v první den nového roku bych vás rád informoval o některých změnách v naší ordinaci. MUDr. Mareček, který ordinoval minulý rok vždy v úterý, si, po vzájemné domluvě, přibere i čtvrteční dopoledne. Pana doktora si velmi vážím jak pro jeho odborné znalosti a profesní zkušenosti, tak pro velmi korektní jednání. Jeho zaměření je pro naši ordinaci jednoznačným přínosem. 

   Já budu nadále ordinovat v pondělí, středu a pátek tak, jak bylo zvykem. Ordinační hodiny tedy neměníme. Vzniklý "čas navíc" bych rád využil pro provádění preventivních prohlídek mimo ordinační dobu (pravděpodobně především ve středu). O prohlídky je značný zájem a já jsem tomu rád. Podle mého hlubokého přesvědčení mají velký smysl. Již jsme při nich zachytili řadu onemocnění, jejichž včasné zaléčení může předejít nebo zmírnit dlouhodobé následky. Budeme takto - jak doufám - moci vyhovět většímu počtu zájemců.  

    Nadále v tuto roční dobu připomínám (zejména pro pacienty 50+) (pře)očkování proti klíšťové encefalitidě. Správný čas je právě nyní v období zimního klidu, než na jaře vylezou první klíšťata. Od výše zmíněné věkové hranice je toto očkování zadarmo. 

    Bohužel nemůžeme uspokojit všechny zájemce o registraci v naší ordinaci. Mrzí nás to, ale zdá se nám logické preferovat osoby s trvalým bydlištěm ve Starém Plzenci/Sedlci, zejména pak ty, jejichž rodinní příslušníci už k nám chodí. Ani zde však mnohdy nejsme schopni registrovat okamžitě. Jde o naše kapacitní možnosti. Neradi bychom kvůli množství akutní péče rezignovali na preventivní rozměr naší práce, který je neméně důležitý. 

      Přejeme Vám úspěšný a dobrý rok 2024.

Ordinace

Ordinační doba

Pondělí 7.15 - 12.00
14.00 - 18.00
MUDr. Plecháč
Úterý 7.15 - 13.00 MUDr. Mareček
Středa 7.15 - 13.00 MUDr. Plecháč
Čtvrtek 7.15 - 12.15 MUDr. Mareček
Pátek 7.15 - 12.00 MUDr. Plecháč

Smluvní zdravotní pojišťovny

  • vzp_111.png
  • zpmv_211.png
  • cpzp_205.png
  • ozp_207.png
  • vozp_201.png