Služby

Služby

Nabízená vyšetření

 • Vstupní a periodické lékařské preventivní prohlídky
 • Dispenzární prohlídky diabetiků a hypertoniků
 • Služby závodního lékaře
 • Předoperační vyšetření
 • Očkování
 • Laboratorní vyšetření krve a moči
 • Vyšetření na místě z kapky či strandardně odebraného vzorku krve –  Quickův test (srážlivost při léčbě warfarinem), CRP, HbA1c, D-dimer, troponin T,  NT pro-BNP
 • Vyšetření na okultní krvácení do stolice (FOB)
 • Vyšetření na místě - výtěr z krku na Steptokoka sk. A
 • Kontroly TK, 24 hod monitorování krevního tlaku
 • Ekg vyšetření
 • Spirometrické vyšetření 
 • Orientační sonografické vyšetření (POCUS - point of care ultrasonography)
   

Vyšetřovací metody

Vyšetření na místě (POCT – point of care testing) - výsledek je k dispozici v řádu minut, bezprostředně po odběru:

CRP: provádí se z kapky krve z bříška prstu, informuje o akutních bakteriálních zánětech, nebo o celkových zánětech v organismu spojených např. s nekrózou tkáně nebo s autoimunitními procesy.

Streptokok sk. A: provádí se výtěr z krku, informuje o event. přítomnosti daného mikroba – nejčastějšího bakteriálního původce zánětů nosohltanu, který při neléčení může způsobit další komplikace ve smyslu poškození ledvin, kloubů nebo srdečního svalu.

Glykovaný hemoglobin (HbA1c): provádí se z kapky krve, používá se u diabetiků, ukazuje dlouhodobou kompenzaci cukrovky v posledních týdnech před vyšetřením (udává se nejméně 4-8 týdnů).

Quickův test: provádí se z kapky krve z bříška prstu, běžně se používá k hodnocení účinnosti antikoagulační (protisrážlivé) léčby warfarinem. Vyjadřuje se formou INR (international normalized ratio), což je v podstatě poměr doby srážlivosti „ředěné“ krve a referenčního (normálního „neředěného“) vzorku. Obvyklá požadovaná hodnota se pohybuje mezi 2-3.

D-dimer: provádí se z žilní krve, informuje o probíhajícím procesu srážení krve v organismu. Jde o test k vyloučení trombózy v cévním systému. Je značně nespecifický, to znamená, že pozitivní hodnota neznamená nutně krevní trombózu (může být pozitivní i při jiných stavech), ale má vysokou negativní prediktivní hodnotu, to znamená, že negativní hodnota trombózu prakticky ze 100% vylučuje.

Troponin T: provádí se z žilní krve, informuje o možném poškození srdečního svalu, nejčastěji o možné proběhlé koronární příhodě („infakrtu“). Výhodou je, že troponin T v krvi koluje cca 14 dní, tedy umožní hodnocení koronárních příhod, které nemusí být  zcela akutní.

NT pro-BNB ( N-terminal end of  pro-brain natriuretic peptide): provádí se z žilní krve, informuje o možném srdečním selhávání. Opět ne zcela specifický, negativní  hodnota však srdeční selhávání prakticky vylučuje.

FOB (fetal occult blod): provádí se z malého vzorku stolice odebraného doma tyčinkou do zkumavky. Informuje o přítomnosti krevního barviva ve stolici. Pozitivní výsledek zpravidla znamená nutnost dalšího (nejčastěji endoskopického) vyšetření střev k objasnění příčiny.
 

Další námi prováděná vyšetření

Ekg: eletrokardiografické vyšetření k diagnostice onemocnění srdce, dnes je i běžnou součástí celkové preventivní prohlídky. 

24hod monitorování krevního tlaku: provádí se přenosným tonometrem upevněným k opasku nebo zavěšeným na krku, spojeným hadičkou s manžetou namotanou na paži po celých 24 hod. Intervaly měření jsou  přes den 15min, v noci 30 min. Hodnoty nás informují o možné přítomnosti hypertenze nebo o účinnosti zavedené léčby. Výhodou je zejména u pacientů, kteří nemají možnost domácího měření tlaku, umožňuje ale i sledovat 24-hod profil hodnot a upravovat podle něj léčbu. .

Spirometrie: provádí se usilovným výdechem/dýcháním do trubičky přístroje, měří plicní objemy a rychlost průtoku vzduchu dýchacími cestami. Informuje o možném plicním onemocnění, dnes je i běžnou součástí pracovně preventivních prohlídek u vybraných profesí.