Očkování

Očkování

Očkování plně hrazená pojišťovnou

Očkování proti tetanu: očkování tetanickým anatoxinem, do 60 let věku po 15 letech, od 60 let věku po 10 letech. Čas od času se objevují i v dnešní době manifestní onemocnění tetanem zejména u dětských pacientů, jejichž rodiče odmítli standardní očkování. Tetanus tedy není dávnou minulostí, očkování nelze podceňovat.
 

Očkování plně hrazená pojišťovnou u vybraných skupin pacientů

Očkování proti chřipce: očkování proti viru chřipky zahajujeme každý rok od počátku října, interval pro očkování je cca do konce roku. Zdarma mají nárok osoby nad 65 let věku, pacienti s porušenou či zaniklou funkcí sleziny nebo po jejím odstranění, po transplantaci krvetvorných buněk, pacienti se závažnými primárními nebo sekundárními poruchami imunity, které vyžadují sledování na specializovaných pracovištích. U těchto skupin očkování jednoznačně doporučujeme, stejně jakou u osob s diabetem, těžším onemocněním srdce nebo plic.

Očkování pro pneumokokovým infekcím: Streptococcus pneumoniae (pneumokok) je častým původce zejména  onemocnění vedlejších dutin a komplikovaných zápalů plic. Podmínky pro plné uhrazení očkování zdravotní pojišťovnou jsou stejné, jakou u očkování proti chřipce, jednoznačné doporučení k očkování u těchto rizikových skupin platí rovněž.

Očkování proti invazivním meningokokovým infekcím: jsou celkem 2 vakcíny, které pokrývají spektrum kmenů Neisseria meningitidis (meningokoků) skupin A, C, W, Y (vakcína Nimenrix) a B (vakcína Trumenba). Podmínky pro plné uhrazení očkování zdravotní pojišťovnou jsou opět stejné, jakou u očkování proti chřipce, navíc ještě platí pro pacienty, kteří prodělali invazivní meningokokové či invazivní pneumokokové onemocnění. Rizikovou skupinou z hlediska onemocnění jsou dále mladiství a mladí ve věku do 25-30 let.

Očkování proti klíšťové meningoencefalitidě: virus klíšťové meningoencefalitidy přenášený klíšťaty může způsobit onemocnění nervové soustavy s těžkými následky (ve vážných případech obrny končetin s plnou invalidizací). Riziko závažného průběhu onemocnění v tomto případě roste s věkem, „promořenost“ klíšťat se v poslední době zvyšuje. Vhodné zejména pro osoby pohybující se často ve volné přírodě či v lese. Zdarma mají nárok pacienti nad 50 let věku. U mladších pojišťovny poskytují na očkování finanční příspěvek.

Očkování

Očkování hrazená pacientem

Očkování proti černému kašli, tetanu a záškrtu: vakcína Adacel. Očkování proti uvedeným onemocněním se stává aktuální v poslední době s objevením se manifestních onemocnění černým kašlem. S výhodou lze podat u pacientů, kteří mají termín standardního očkování proti tetanu. Vhodné u exponovaných profesí – zejména pracujících ve větších kolektivech nebo s dětmi. U pojišťoven lze žádat o finanční příspěvek.

Očkování proti žloutence typu A a B: očkování vakcínou Havrix (žloutenka typu A), Engerix (žlutenka typu B) či Twinrix Adult (proti oběma typům najednou). Od r. 1989 se očkují děti standardně proti žloutence typu B, tedy jedinci narození později pravděpodobně očkováni byli. Nemoc se přenáší krví. Očkování tedy lze doporučit u exponovaných profesí (styk s krví či krevními deriváty), což jsou zejména zdravotníci, záchranáři či hasiči (u nich však zpravidla očkování zajišťuje zaměstnavatel). Žloutenka typu A je „nemoc špinavých rukou“, vyskytuje se zpravidla v epidemiích, nemívá trvalé následky. Lze doporučit například u osob cestujících do zemí s nižším hygienickým standardem.

Bližší informace o očkování (schémata podání, ceny) k doptání v ordinaci.